Ecotopen en habitatkartering 2011 van de zoute meren Grevelingen en Veerse Meer 1:10.000 inclusief zout-gradiënt

Interpretatie: J.W. de Jong, L.S.A. Anema ; Bureau Waardenburg, J.M. Reitsma, J.W. de Jong ; Bureau Waardenburg, Luchtfotografie: Fugro-Inpark, Leidschendam, Veldwerk: J.M. Reitsma, P.H.N. Boddeke, G. Hoefsloot, J.A. Inberg ; Bureau Waardenburg
Delft : RWS, DID
23-01-2013

Ecotopenkaarten van het Grevelingenmeer en Veerse Meer vormen onderdeel van het biologische monitoringsprogramma van Rijkswaterstaat en vervullen onder andere de MWTL informatiebehoefte. Voor de zoute meren Grevelingenmeer en Veerse Meer omvat de kartering naast de structuurinformatie ook de zoutgradiënt, het onderscheid tussen de zoet-brak-zout-vegetatie. Deze is af te leiden van de vegetatiekaart op (sub)associatie niveau.

66 p.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Data-ICT-Dienst (RWS, DID)