Ecosysteem IJsselmeergebied : nog altijd in ontwikkeling : bewerking van hoofdlijnen plus synthese uit het rapport Ecologie in het IJsselmeergebied

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
Lelystad : RWS IJG
2010

Geeft, op toegankelijke wijze, een samenvatting van de hoofdlijnen van het rapport "Ecosysteem IJsselmeergebied" over de trendmatige processen die zich in het IJsselmeergebied voltrekken.

brochure
24 p.
Fig., ill.