Ecologisch profiel van het Nonnetje (Macoma balthica)

C. Steur, J. Seys, J. Eppinga, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Den Haag : RWS, RIKZ
1996

Het Nonnetje is in het project Watersysteemverkenningen (WSV) gekozen als doelvariabele om de milieukwaliteit van de Nederlandse zoute wateren te toetsen. In 1995 is het ecoprofiel van 1989 geactualiseerd. In het ecoprofiel komt naar voren dat dichtheid en biomassa van het Nonnetje beïnvloedbaar zijn door de mate van eutrofiëring van onze kustwateren.

38 p.
ill.
(Watersysteemverkenningen (WSV) 1996)
Rapport RIKZ-96.022
Omslagtitel: Ecoprofiel nonnetje (Macoma balthica)
Met lit. opg.
ISBN 9036904455