Ecologisch profiel van de wilde litorale mosselbank (Mytilus edulis L.)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), Peter Tydeman
Den Haag : RWS, RIKZ
1996

Dit ecologisch profiel schetst de kenmerken en relaties met het omringende milieu van de natuurlijk gevormde en boven de laagwaterlijn gesitueerde mosselbanken.

49 p.
ill.
(Watersysteemverkenningen (WSV) 1996)
Rapport RIKZ-96.026
Omslagtitel: Ecoprofiel wilde litorale mosselbank
Met lit. opg.
ISBN 9036904153