Ecohydrologische systeemanalyse Corridor Utrecht - Arnhem

A. Molenaar, A. van Leerdam, T. Garritsen, Rijksuniversiteit Utrecht (RU Utrecht), Interfakultaire Vakgroep Milieukunde
Utrecht : RU Utrecht
1993

Globale ecohydrologische systeembeschrijving ten behoeve van de Corridorstudie Utrecht - Arnhem (CORRUA) op basis van literatuuronderzoek en andere bestaande gegevens. Het studiegebied omvat de RW12 en het spoor tussen het knooppunt Lunetten en knooppunt Velperbroek en hun omgeving. Onderzocht zijn de mogelijke actuele en toekomstige effecten van de vervoersassen op de ecohydrologisch kwetsbare gebieden in de omgeving van de assen. Tevens is aangegeven welke kennishiaten het voorspellen van de ecohydrologische effecten van ingrepen bemoeilijken en waar nader onderzoek gewenst is. Het onderzoek omvat naast een inventarisatie van het gehele corridorgebied ook detailstudies van enkele deelgebieden.

118 p.
ill. ; 30 cm. - Met lit. opg. In opdracht van: [het ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat
Directie Utrecht (UT), Directie Gelderland (GL), NV Nederlandse Spoorwegen (NS). Voorzitter begeleidingscommissie: H.C.D. Grijseels (NS).(RWS)