Dynamische openbare verlichting (DYNO) : fase 4 : synthese

J.H. Hogema, A.R.A. van der Horst, TNO, Technische Menskunde (TM)
Soesterberg : TNO, TM
1998

Onderzocht wordt een project voor dynamische openbare verlichting (DYNO) op autosnelwegen, waarbij een hoger lichtniveau dan gebruikelijk kan worden ingeschakeld bij hoge verkeersdrukte of ongunstige weersomstandigheden en een relatief laag lichtniveau bij zeer lage verkeersdrukte en gunstige weersomstandigheden. Het project bestaat uit vier fasen. In dit rapport wordt verslag gedaan van fase 4. Een voorlopig schakelregime, vastgesteld op basis van een wegbeeldanalyse, is toegepast in een praktijkproef en geëvalueerd. In dit rapport wordt op basis van de evaluatie-resultaten en de uitkomsten van een workshop met experts een voorstel voor een definitief schakelregime opgesteld en worden aanbevelingen gedaan.

50 p.
ill.
Rapport nr. TM-98-C065
Met lit. opg.
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding E. Folles