Duwvaart in kanalen - Deel X : aantasting van het kanaal : verslag modelonderzoek

WL|Delft Hydraulics
Delft : WL
10-1970

39 p.
Ill., bijl. fig.
(WL-rapport ; M782-XII)
In opdr. van Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging