Duwvaart in kanalen : deel VIII : Amsterdam-Rijnkanaal; Demkabocht en Goyerbrug : verslag modelonderzoek

J. Koster ; Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
Delft : WL
10-1970

4 p.
bijl., ill.
In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)
(WL-rapport ; M782-VIII)