duurzame samenleving : VROM maakt het mogelijk [elektronische uitgave]

Ministerie VROM
VROM
2009

Het ministerie VROM-WWI zet zich samen met andere ministeries in voor een duurzame samenleving. Dit is hard nodig om te voorkomen dat we problemen afwentelen op volgende generaties of andere landen. Duurzaamheids is meer dan milieu alleen! Het gaat ook om economische en sociale vraagstukken. Inkijkje wordt gegeven in hoe het ministerie binnen de verschillende beleidsterreinen hieraan werkt en wat de resultaten zijn.

ill.
32 p.
VROM 9312