Driemaandelijksch bericht betreffende de Zuiderzeewerken 1941-1950

uitg. door het Ministerie van Waterstaat

1922

Ondertitel varieert
Vanaf jrg. 28, no. 2 (1947) verschenen o.d.t. Driemaandelijks bericht betreffende de Zuiderzeewerken 3-maandelijkse mededelingen betreffende de werkzaamheden voor de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee
V.v.: Maandbericht betreffende de Zuiderzeewerken