Draaiboek beheer en monitoring baggerproevendepot Ketelmeer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
[Delft] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
1995

Geeft aan op welke wijze de in het meetplan aangegeven activiteiten in de tijd moeten worden uitgevoerd. In hoofdstuk 2 zijn het planscheme en de activiteitenschema's weergegeven. In het planschema is aangegeven op welke dag welke activiteiten moeten worden uitgevoerd. De formulieren zijn weergegeven in hoofdstuk 3 met waar nodig een inleidende en instruerende tekst.

61 p.
tab., fig.
Rapportnr.: W-DWW-95-323
Fotokopie