Documenten herstel beekmondingen Maas : maatregelen volgens de Europese Kaderrichtlijn Water voor ecologisch herstel van beekmondingen langs de Maas

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (RWS, ZN)
[Maastricht] : RWS, ZN
27-11-2020

Kaartmateriaal, fact sheets, folders, rapporten en ander informatiemateriaal over het ecologisch herstel van beekmondingen langs de Maas.

Bevat de volgende documenten:

*Brochure Verder werken aan ecologisch herstel van de Maas 2020-2027
*Maatregelblad : Herstel beekmondingen
*Planstudiekaart maatregelen ecologisch herstel Maas 2020-2027 (KRW)