Documenten herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden : werken aan ecologisch herstel van de Maas volgens de Europese Kaderrichtlijn Water

C. Aquarius ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (RWS, ZN)
Maastricht : RWS, ZN
2017

Kaarten, brochures en folders met betrekking tot herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden voor ecologisch herstel van de Maas (verbeteren ecologische waterkwaliteit) volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW): verbeteren leefgebied riviergebonden planten en dieren door natuurvriendelijke oevers, geulen en beekmondingen te realiseren en rivierhout te plaatsen.

7 p.
Met 3 kaarten
*Brochure: Natuurvriendelijke Maasoevers : tips voor de recreatievaart - ZN1015ZB084 = Naturnahe Maasufer : Tipps für die Sport- und Freizeitschifffahrt - ZN0616ZB091
*Brochure: Werken aan ecologisch herstel van de Maas - ZN1217TP303
*Factsheet: Herinrichting Hemelrijkse Waard
*Factsheet: Herstel Maasarm Batenburg
*Factsheet: Herstel oude Maasarm Keent en Keentse oevers
*A0 poster: Herinrichting Maasoevers- en uiterwaarden
*Factsheet: hoogwatergeul Raaijweide
*Omslagmap leaflets : Herstel ecologische waterkwaliteit (KRW)
*Leaflet : Natuurvriendelijke oevers
*Leaflet : Herstel beekmondingen
*Leaflet : Chemie : de zorg voor schoon water
*Leaflet : Rivierhout : dode bomen brengen leven in de rivier
*Leaflet : Nevengeulen en strangen
*Leaflet : Wetlands
*Leaflet : Vispassages : ruim baan voor vis
*Leaflet : Innovatie : nieuwe maatregelen voor waterecologie