Documenten herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden : werken aan ecologisch herstel van de Maas volgens de Europese Kaderrichtlijn Water

C. Aquarius ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (RWS, ZN)
Maastricht : RWS, ZN
2017

Kaarten, brochures en folders met betrekking tot herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden voor ecologisch herstel van de Maas (verbeteren ecologische waterkwaliteit) volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW): verbeteren leefgebied riviergebonden planten en dieren door natuurvriendelijke oevers, geulen en beekmondingen te realiseren en rivierhout te plaatsen.

Bevat de volgende documenten:

*Brochure: Natuurvriendelijke Maasoevers : tips voor de recreatievaart - ZN1015ZB084 = Naturnahe Maasufer : Tipps für die Sport- und Freizeitschifffahrt - ZN0616ZB091
*Brochure Verder werken aan ecologisch herstel van de Maas 2020-2027
*Factsheet: Herinrichting Hemelrijkse Waard
*Factsheet: Herstel Maasarm Batenburg
*Factsheet: Herstel oude Maasarm Keent en Keentse oevers
*Factsheet: hoogwatergeul Raaijweide
*Factsheet: Oevertraject Koningssteen, gemeente Maasgouw
*Factsheet: Oevertraject Reuver-Veerpont, gemeente Beesel
*Maatregelblad : Herstel beekmondingen
*Maatregelblad : Natuurvriendelijke oevers
*Maatregelblad : Rivierhout
*Maatregelblad : Strangen en geulen
*Maatregelblad : Vispassages
*Maatregelblad : Wetlands
*Overzichtskaart gerealiseerde maatregelen ecologisch herstel Maas 2010-2020 (KRW)
*Overzichtskaart maatregelen ecologisch herstel Maas (KRW) 2021-2027