Documentation of the TMAP parameter "Pollutants in seabird eggs" in The Netherlands in 2018

Mattig, F.R., U. Pijanowska, P. Schupp ; Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM)
Wilhelmshaven : ICBM
07-02-2019

17 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
In opdracht van het Ministerie van Infrastrucuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)