Dijkshoogten van de Oostpolder

A. Volker, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1949

In deze nota worden de dijkshoogten berekend van de Oostpolder. de Oostpolder is gedacht als een gedeeltelijke bedijking van de Zuidoostpolder. Er wordt besproken volgens welke overwegingen de afmetingen der dijken voorzover het waterkerend vermogen betreft kunnen worden bepaald.

41, 8 p.
bijl., krt., tab.
27 bijl.
(Nota / ZZW ; 203)
Omslagtitel luidt: Dijkshoogten van de Oosterpolder