Dijkshoogte Rotterdam na de brand

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
Den Haag : RWS, BER
1940

4, 4 p.
30 cm
Met 1 bijlage