Dijkshoogte Rotterdam na de brand

4, 4 p.
30 cm
Met 1 bijlage