Diffusiemetingen Waal : interimrapport

Waterloopkundig Laboratorium (WL)
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1972

II, (16) p.
fig.
R706 (33 p) + figuren en tabellen