Diepteveranderingen voor de kust van Goeree, Schouwen en Walcheren over de periode 1872 - 1933

Jac. Haring, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Studiedienst
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
1948

11 p.
bijl.
Rapport no. (DDWT-BEN-1948.)5
Omslagtitel: Diepteveranderingen kustgebied Goeree-Walcheren