Derde interimverslag betreffende het onderzoek "Pollendam"

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, [Directie Noord-Holland (RWS, NH)], Studiedienst Hoorn
[Hoorn] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)
1972

In deze nota wordt een mogelijkheid geformuleerd om de vaargeul langs de Pollendam te verbeteren Deze verbetering betreft een mogelijke vermindering van het baggerbezwaar van de geul, zowel in de huidige toestand als bij een verbrede en verdiepte vaargeul

14 p
bijl.
Bladen zijn éénzijdig bedrukt
Met lit. opg.
(Nota ; 72.3)