Derde album van de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee

samengest. met medew. van het Departement van Waterstaat, de Directie der Zuiderzee-werken en de voorl. Directie der Wieringermeer
Amsterdam : Holdert
1931

Aandacht voor het belangrijke werk, dat het in cultuur brengen van de nieuwe gronden vraagt.

60 p.
foto's, krt., tab.