Deformatie kunstwerken 1 mei 2014

K. Bouhuizen ; Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
[Delft] : RWS, CIV
01-05-2014

Kunstwerken (viaducten, portalen, bruggen et cetera) vervormen altijd een beetje. Daar wordt in het ontwerp rekening mee gehouden. Maar om te zien of het kunstwerk zich wel zo gedraagt als in het ontwerp is voorzien, iregelmatige monitoring nodig.s ga voor naderinformatie naar www.rws.nl/datacontracteisen.

Diverse rapporten in zip bestand