Deformatie kunstwerken 1 maart 2012

[K. Bouhuizen ; Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)]
[Delft] : [CIV]
01-03-2012

Kunstwerken (viaducten, portalen, bruggen et cetera) vervormen altijd een beetje. Daar wordt in het ontwerp rekening mee gehouden. Maar om te zien of het kunstwerk zich wel zo gedraagt als in het ontwerp is voorzien, is regelmatige monitoring nodig.ga voor nadere informatie naar www.rws.nl/datacontracteisen.

Diverse rapporten in zip bestand