Deformatie kunstwerken 1 februari 2008

[K. Bouhuizen ; Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)]
[Delft] : [RWS, CIV]
01-02-2008

Kunstwerken (viaducten, portalen, bruggen et cetera) vervormen altijd een beetje. Daar wordt in het ontwerp rekening mee gehouden. Maar om te zien of het kunstwerk zich wel zo gedraagt als in het ontwerp is voorzien, is regelmatige monitoring nodig. Ga voor nadere informatie naar www.rws.nl/datacontracteisen

Diverse rapporten in zip bestand