De zelfstandige ondernemer en het mkb-voorlichtingsinstrumentarium : ontwikkeling van het zelfstandig ondernemerschap in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de dienstverlening daaraan

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door K.J. Zwart
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1984

Gaat in op de vraag of het dienstverleningsinstrumentarium dat voor de zelfstandig ondernemer gereed staat nog wel aan de eisen van deze tijd beantwoordt.

57 p.
tab.
(Concept werkdocument / RIJP ; 1984-14 Aco)
Met lit. opg. - Met samenvatting