De zandvoorziening van Noord-West Nederland

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Werkgroep Noordwest van de Functionele Beleidsgroep Zandwinning
Alkmaar : RWS
11-1972

25 p.
bijl., ill.
Met losse kaart als bijlage
In de Werkgroep Noordwest van de Functionele Beleidsgroep Zandwinning zaten medewerkers van verschillende diensten van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)