De zandbeweging in het getijgebied

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Afdeling Studiedienst, door R.H.J. Morra

1952

Onderzocht is in hoeverre de formules over de zandbeweging (uitschuring en aanzanding) geschikt gemaakt kunnen worden voor getijgebieden. De theorie is getoetst aan de stroomsnelheidsmetingen met de zandtransportmetingen en aan de peilingen en daarvoor verrichte kuberingen.

30 p.
fig., tab.
bijl.
Rapport nr. (DDWT-BEN-1952.)11
Met lit. opg.