De zandbeweging in de drie Merweden, Noord en Kil ingeval stuw X wordt gemaakt

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, afdeling Studiedienst, R.H.J. Morra
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1953

[35] p.
bijl., fig.
Rapport nr. (DDWT-BEN-1953.)1