De werkgelegenheid in Oostelijk Flevoland per 1 februari 1966

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Sociaal-Economische Hoofdafdeling, door F.J. van der Scheer
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1967

Ten einde meer inzicht te verkrijgen in de sociaal-economische opbouw van de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland, besloot de Sociaal-Economische Hoofdafdeling van de R.IJ.P. eind 1965 een onderzoek in te stellen naar de werkgelegenheid in de beide polders. Om deze gegevens te verkrijgen is een schriftelijke enquête gehouden onder alle zelfstandige beroepsbeoefenaren, alsmede onder alle bedrijfshoofden, chefs van bedrijven, ondernemingen en instellingen, nadat vooraf in de lokale pers aandacht aan de opzet en de bedoeling van het onderzoek was gegeven.

59 p.
krt., tab.
(Interne Nota ; no. 60)