De wegen in Zuidelijk Flevoland : augustus 1967

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (ZZW)
[S.l.] : Dienst der Zuiderzeewerken
1967

Studie op het geprojecteerde wegennet in Zuidelijk Flevoland. Voorkomende typen wegen, dwarsprofielen van autosnelwegen, secundaire en tertiaire wegen, polderwegen en polderverzamelwegen. Dwarsprofiel van de verharding. Leidingen voor onder- en bovengronds trasport. Ontwerpelementen voor de wegen ; het verticale lengteprofiel. Inhaalzicht ; maximale afmetingen, wieldruk, lading van motorvoertuigen.

21 p.
tab.
10 bijl.
(Nota / ZZW)