De wegen in de Oosterpolder

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1952

Behandeld worden enige algemene beginselen, van belang voor het ontwerp van de verkeerswegen te land in de Oosterpolder, waarbij dan in het bijzonder de eisen die aan het tracé, het dwarsprofiel en de inrichting zijn te stellen, zullen worden besproken.

16 p.
6 bijl.
(Nota / ZZW ; 230)