De weg die door een waterdeeltje wordt doorlopen ten gevolge van het passeren van een getijgolf

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), Afdeling Kustonderzoek, W. Grijm

1961

14 p.
graf., tab.
Nota WWK 61-4
Digitaal document 536 Kb