De waterstand op het Zwarte water bij Zwartsluis

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), door [J.Th.] Thijsse
[Den Haag] : [RWS], ZZW
1941

De waterstand te Zwartsluis wordt beheerst door de volgende factoren: het peil van het IJsselmeer, het verval tussen Zwartsluis en de monding van het verlengde Zwarte Water bij de Ramspol ten gevolge van de afvoer van Zwarte Water en kanaal Blokzijl-Kadoelen ; het windeffect tussen het opwaaiingscentrum van het IJsselmeer en Zwartsluis. Al deze factoren hangen af van het stadium waarin de uitvoering van de Zuiderzeewerken zich bevindt.

[12] p.
bijl., graf.
(Nota / ZZW ; 151)