De waterstaatkundige toestand van de polder "Oosterwolde"

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst van de Zuiderzeewerken, Waterloopkundige Afdeling
[S.l.] : Dienst der Zuiderzeewerken
1949

Beschrijving van de bodemprofiel en bespreking van de gevolgen van de IJsselmeer-, Eemmeerstand op lozing en inlaten.

4 p.
krt.