De waterhuishouding van noordwestelijk Nederland : bijlage 3 behorende bij de nota betreffende de Waterhuishouding van Nederland

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1968

44 p.
graf., krt., tab. ; 31 cm
Bijl.