De voorzieningen aan de IJsselmonden

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren, Dienst van de Zuiderzeewerken], [E.M.H. Schaank, J.G. Schilthuis

1938

Korte inleiding over nota AII, dat een plan voor de werken aan de IJsselmonden geeft; bezwaren tegen het plan van nota AII; vergelijking van plannen I (met een "groene rivier"), II (met omlegging bovenmond Rechterdiep) en III (met nieuwe uitmonding door de Kattenwaard) en conclusie.

13 p.
(Nota / ZZW ; 132)