De voortplanting van het getij bepaald met behulp van de electrotechniek : 1e stuk

H.J. Stroband
[Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat]
1945

145 p.