De voordeligste lengten en breedten van fruitteeltbedrijven uit het oogpunt van landinrichting en landgebruik

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door B.W. Braams en K.S. Feitsma
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1968

Behandeld worden: De kosten voor het landgebruik; De inrichting van een reeds verkaveld gebied voor fruitteelt; De inrichting van een niet verkaveld gebied voor fruitteelt; Een vergelijking van het op verschillende manieren inrichten van een fruitteeltgebied.

35 p.
fig., tab.
(Flevobericht / no. 57)
Lit. opg.