De visserij in de Zuidhollandse en Zeeuwse stromen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst, P. Santema
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1952

Behandelt de economische betekenis van de verschillende onderdelen van de visserij. Gaat verder in op de hydrologische factoren die de visserij beinvloeden. Geeft tenslotte nieuwe mogelijkheden aan in de afgedamde of gestuwde stromen.

[26] p.
bijl., tab.
Rapport (DDWT-BEN-1952.)16