de verplaatsing van het eiland Griend

H.B. Koelbloed, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der] Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1953

Gaat in op de verplaatsing in oost-zuidoostelijke richting van het waddeneiland Griend.

2 p.
bijl., krt.