De verlaging van de grondwaterstand in het pleistoceen onder Amsterdam ten gevolge van de inpolderingen in Noordholland en in het IJsselmeer

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
[S.l.] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1956

4 p.
graf., krt., tab.
8 bijl.
(Nota / ZZW ; B 56-11)