De verdampingswaarnemingen op het IJsselmeer : Verslag over de periode 1 april 1948 - 1 October 1948 (met enkele vergelijkende beschouwingen betreffende vroegere metingen)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Werkcommissie voor verdampingsonderzoek

1948

Overzicht van metingsgegevens betreffende de verdamping van het IJsselmeerwater m.b.v. drijvende en ingegraven bakken.

4 p.
tab.
(Nota / ZZW ; 194)