De verdamping van het IJsselmeer

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), door J.P. Mazura en A. Volker
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1942

Verslag van een vergelijkend meteorologisch onderzoek naar de gemiddelde jaarlijkse verdamping van IJsselmeerwater t.b.v. de waterbeheersing van de omliggende landstreken in droge perioden, aan de hand van metingsresultaten in de havens van Schokland en Breezand en afgeleide berekeningen (periode 1905-1940).

50 p.
bijl.
(Nota / ZZW ; 153)