De veranderingen in het gehalte aan koolzure kalk en humus op het proefveld Kraggenburg

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), door A.J. Zuur
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken)
1957

In de Zuiderzeegronden vinden na het droogvallen aanvankelijk betrekkelijk grote wijzigingen plaats in het gehalte aan diverse bestanddelen. Indien de ondergrond een afwijkende samenstelling heeft, zoals in de Noordoostpolder in de regel het geval is, zijn de gegevens uit de latere jaren onvergelijkbaar met de oudere. Bruikbare gegevens uit latere tijd zijn eigenlijk alleen beschikbaar van het proefveld Kraggenburg. Aan de hand van de thans verkregen cijfers worden de veranderingen in het gehalte aan koolzure kalk en humus van dit proefveld opnieuw bezien.

[12] p.
tab.
(Flevo-bericht A ; no. 5)
Voordracht gehouden voor de Landbouwkundige vergadering van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) op 15 maart 1955