De vegetatie van Flevoland zuid in 1968

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Landbouwwetenschappelijke Afdeling, door H. de Jong en M. Brandsma
Kampen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1969

Overzicht van de resultaten van de vegetatiekartering en van de inzaai van raaigrassen op de zand- en kleidepots in Flevoland zuid.

18 p.
9 bijl.
(Intern rapport / RIJP ; no. 155)
Met samenvatting