De uitwerking van zandtransportmetingen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)
Hoorn, RWS, NH
24-11-1967

5 p.
ill., bijl.