De uitwatering van het IJsselmeer

[J.T. Thijsse], [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1922

Inhoud: Bestaande toestand benoorden de Afsluitdijk; Van de afsluiting te verwachten veranderingen; Vergelijking van het vermogen van de sluizen bij Den Oever en aan de Middelgronden; Invloed van de wind op de afwatering; De buitengeulen der sluizen; De zeescheepvaartweg naar Harlingen.

63 p.
23 bijl.
(Nota / ZZW ; 17)