De uitvoering van onderhoudsbaggerwerken met een waterinjektiewerktuig in enkele Zeeuwse Rijkshavens (augustus - oktober 1985) : beschouwing resultaten verricht onderzoek

D. de Looff, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Vlissingen
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)
1986

Baggerwerkzaamheden met het waterinjektiewerktuig Woelnix in de havens te Hansweert en Kruiningen zijn gevolgd. Voorwaarden en uitvoering van het baggerwerk, te verwijderen bodemspecie en materiaaltransport komen aan de orde.

[106] p.
fig., tab.
58 bijl.
Nota WWKZ-85.V031
Digitaal document 3.3 Mb
Met lit. opg.