De uitvoering van de Zuidelijke inpolderingen in het IJsselmeer

F.L. van der Bom, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1949

Beschouwingen t.a.v. de meest gewenste volgorde van uitvoering van de verschillende in de zuidelijke kom te maken polders.

21 p.
bijl.
(Nota / ZZW ; 206)