De uitspoeling, afbraak en vervluchtiging van dichloorpropeen op het proefbedrijf "De Waag"

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Flevoland (RWS, FL), door K.P. Groen en H.J. Winkels
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Flevoland (RWS, FL)
1990

In het kader van het onderzoek naar de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen in de bloembollenteelt wordt op het proefbedrijf "De Waag" in de Noordoostpolder ondermeer een studie naar de waterbalans, grondwaterstanden en bodemtemperatuur verricht. Deze studie is nodig om uitspraken te kunnen doen over de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. In dit rapport worden de waterbalans, grondwatertemperaturen en bodemtemperaturen beschreven van 1 september 1989 tot 1 december 1989. Daarnaast is gekeken naar de afbraak, vervluchtiging, adsorptie en uitspoeling van dichloorpropeen. Dichloorpropeen is een bestrijdingsmiddel dat gebruikt wordt in de bloembollenteelt ter bestrijding van het bodemciste-aaltje.

43, [6] p.
fig.
(Intern rapport / Directie Flevoland ; 1990-21 Liw)Met lit. opg.