De uitkomsten van de Cl-gehaltemetingen, verricht door de Studiedienst der Directie Benedenrivieren op vaste meetplaatsen in het jaar 1952

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst]
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst
1953

Bevat de uitkomsten van Cl-gehaltemetingen zoals deze regelmatig op tal van plaatsen door de Studiedienst langs de Benedenrivieren verricht werden. Deze uitkomsten zijn in grafieken vastgelegd. Van alle genomen watermonsters werden de chloorgehalten door titratie vastgesteld.

[24] p.
bijl.
Nota (DDWT-BEN-1953.)4